Koninklijke Haagse Harmonie

Donateurs 

Draagt u de amateur muziek ook een warm hart toe?

De Koninklijke Haagse Harmonie wordt ondersteund door een groep trouwe donateurs. Zij maken het mogelijk om ieder week te repeteren en nieuwe muziekstukken te kopen. Nu de gemeente steeds verder bezuinigt op cultuursubsidies kunnen we alle hulp goed gebruiken!

Word daarom donateur of sponsor. Op die manier kan de harmonie doorgaan met het geven van concerten in verzorgingstehuizen en winkelcentra, om op die manier de muziek dicht bij de mensen te brengen en hun een fijne middag of avond te bezorgen.

Naast onze donateurs zijn ook bedrijven als (zichtbare) sponsor welkom. Nadere informatie: Co Munneke 0174-622959 of Ank Westerink 0653809780

Donatie: stort uw bijdrage op giro NL43 INGB 0000 0474 55 ten name van de Koninklijke Haagse Harmonie, Den Haag.

Alvast heel erg bedankt namens orkestleden en luisteraars!